Matija Skurjeni

Veternica 1898.g - 1990.

Naivni slikar koji je završio soboslikarski zanat, prvi radovi se bilježe 1923/24. godine a prva samostalna

izložba bila mu je 1958. u Galeriji primitivne umjetnosti u Zagrebu.

Senzibilan kolorist i crtač slika sitnim potezima kista, okrenut je svijetu mašte i izmišljenih priča i snova.

Tako nastaje jedan od najautentičnijih opusa u naivnoj umjetnosti a nadahnut nadrealističnom poetikom.

Samostalno je izlagao od Zagreba Pariza Kolna Zuricha Milana do Zaprešića gdje je i Muzej Matije Skurjenija.


Studentski festival

Studentski festival