Rudolf Marčić

Litija 1882. - 1960.

Rođen u Sloveniji,nakon kadetske skole odlazi u Prag na Umjetnicku akademiju kod

profesora V.Bukovca.

Kao slikar živio je na Bledu te se preselio u Dubrovnik i nastanio na otoku Koločepu.

Izlagao je od Sofije do Triestea a velik broj njegovih slika prikazuje Dalmatinske

pejsaze i Bled sa okolicom.


KRANJSKA GORA

KRANJSKA GORA