Tomislav Krizman

Orlovac kraj Karlovca 21.07.1882 - 24.10.1955

Tomislav Krizman (Orlovac 1882 - Zagreb 1955). Učio slikarstvo i grafiku kod B.Čikoša Sesije i M.Cl.Crnčića. Od 1903-07 u Beču pohađa Školu za umjetnost i obrt (F. Myrbach) i Akademiju (W.Unger) Jedan od osnivača društva "Medulić" i osnivač Proljetnog salona (1916). Izlagao u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Beču, Parisu, Rimu.... 

(klikni na fotografiju za detalje)