Vatroslav Kuliš

Vidoši 07.03.1951

Vatroslav Kuliš (Vidoši 07.03.1951.g) Diplomirao na Akademiji u Zagrebu 1976.g. Usavršavao se u Parizu i Munchenu 1987. Samostalno izlagao u Munchenu, Madridu, Zagrebu, Varaždinu, Osijeku...

 (klikni na fotografiju za detalje)


h.pictorium

h.pictorium