0

Anka Krizmanić

Krizmanić, Anka, hrvatska slikarica i grafičarka (Omilje kraj Zeline, 10. III. 1896 – Zagreb, 2. XI. 1987). Polazila privatnu slikarsku školu T. Krizmana, potom studirala u Dresdenu (1913–17) i u Parizu (1920–30). Ostvarila je golem opus portreta i portretnih studija, krajolika, plesnih i scenskih te folklornih motiva. Sredinom 1920-ih nastao je ciklus, crtački vješto izvedenih, pastela krajolika i portreta zaobljenih volumena i tonskih vrijednosti boje (Ljubavnici; Oštrc; Majka i sestra). U kasnijim radovima pretežito je slikala u tankoćutnim kolorističkim harmonijama. Izrađivala je nacrte za tapiserije, zgrafite, modne crteže i skice za lutkarsko kazalište.