0

Dario Orioli

(Ravena 12.12.1952g)
Trenutno živi u Zagrebu gdje je 1980-te završio Akademiju likovnih umjetnosti u klasi prof. Raoul Goldonija. Bio je suradnik Majstorske radionice u klasi prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera. Izlagao je na niz samostalnih i niz kolektivnih izložbi , bio je sudionik više likovnih kolonija, dobitnik više priznanja, plaketa i nagrada za muziku i slikarstvo.

 

Kazališna kavana

Gvaš