0

Đuro Seder

Seder, Đuro, hrvatski slikar (Zagreb, 29. XI. 1927 – Zagreb, 2. V. 2022). Diplomirao 1951 (Antun Mezdjić), završio specijalku 1953 (Marino Tartaglia) na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je predavao od 1981. do 1998; profesor emeritus. Redoviti član HAZU-a od 2000. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (2001). Bio je član grupe Gorgona (1959–66). Isprva je slikao monokromne slike gusta namaza bliske apstraktnom ekspresionizmu (Mrtva priroda na crnom fondu, 1957); nakon 1976. priklonio se ekspresionističkoj gesti i kromatici s naznakama figurativnosti(Polufigura u pejzažu, 1978), čime se ubraja u začetnike nove slike u hrvatskoj umjetnosti. Otvoreni kolorit, gust namaz i ekspresivna figuralnost glavne su odlike njegova slikarstva  

Kupači