0

Dušan Džamonja

(Strumica u Makedoniji 31.1.1928.)

Diplomirao na Akademiji u Zagrebu 1951. (A.Augustinčić). Suradnik Majstorske radionice F. Kršinića 1951-53. Studijski boravi u Parizu 1953. Dobitnik mnogobrojnih međunarodnih nagrada za spomeničku plastiku. Njegove se skulpure i crteži nalaze u važnijim muzejima, galerijama i javnim prostorima širom svijeta. Samostalno izlagao na nekoliko stotina izložbi u svijetu. Sudionik Venecijanskog bijenala (60.g;70.g;80.g) i bijenala u Sao Paolu(77.g).../monografija:G.C.Argan «Džamonja» Jugoslavenska revija, Beograd + Mladost, Zagreb 1981.g/

Crtež