0

Emanuel Vidović

(Split 24.12.1870. – 01.06.1953.) pohađa Akademiju u Veneciji 1887. koju nakon tri godine napušta. 1910. se vraća u Split. Samostalno izlagao u Splitu, Zagrebu, Beogradu Pragu, Ljubljani, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku. Velike retrospektive u Splitu 1982. i Zagrebu 1987.

 

Stari škver u Trogiru