0

Eugen Buktenica

(Grohote na Šolti 28.11.1914. – 1997.)

Naivni slikar. Slikarstvom se bavio od 1950. Slikao mrtve prirode, otočne krajolike, ribare, mornare i brodove, te seljake pri svakodnevnim poljskim radovima. Samostalno izlagao u Zagrebu, Splitu, Hamburgu i Munchenu.

Trešnje