0

Ferdinard Kulmer

(Cap Martin; Francuska29.01.1925) Studirao na Akademiji u Budimpešti 1942-45 (R. Burghardt) i u Zagrebu (O. Mujadžić, Lj.Babić) Suradnik majstorske radionice K. Hegedušića 1950-57. Član grupe «Mart» od 1957 . Samostalno izlagao na više od 300 izložbi /monografija  Ante Glibota «Ferdinand Kulmer» Paris art centar , Muzejsko galerijaski centar, Zagreb1990 /

Leda