0

Ignacio Núñez Soler

Ignacio Núñez Soler bio je istaknuti slikar. Njegov rad pokazuje visoku količinu društvenog angažmana, jer u njemu predstavlja ljude iz svog rodnog grada (Asunción) u prizorima svakodnevnog života, na trgovima i tržnicama.

Rođen je u Asunciónu, Paragvaj, 31. srpnja 1891., sin Adolfa R. Solera i Ascención Núñez, ali je koristio Núñez Soler kada se potpisivao na svom djelu (upotrebljavajući majčino prezime prije prezimena oca, suprotno onome što je običaj u Paragvaju), uvijek je bio buntovnik i nekonformist sve do svoje smrti u dobi od 92 godine


 

Krajolik u Asunciónu