0

Ismar Mujezinović

Mujezinović, Ismar, bosanskohercegovački slikar (Osijek, 17. IV. 1942). Diplomirao 1966. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu; suradnik majstorske radionice K. Hegedušića. Bio je profesor na Akademiji u Sarajevu (1973–79). Rana su mu djela pripadala novoj, angažiranoj figuraciji; poslije je u slike velikih formata unosio elemente pop-arta i hiperrealizma.

Ribari izvlače mrežu