0

Ivan Lacković Croata

Lacković Croata, Ivan, hrvatski naivni slikar i grafičar (Batinska, 1. I. 1932 – Zagreb, 29. VIII. 2004). U slikarstvu samouk. Bio je nadničar i poljodjelac te listonoša u Zagrebu od 1957., kada je počeo slikati temperom i uljem na staklu. Isprva je slikao kompozicije s elementima pučke fantazmagorije i legendi, potom poetične prizore podravskoga zavičaja. Romantičnim prikazima godišnjih doba, najčešće zime, davao je lirski i sjetni sadržaj znakovite i skrivene simbolike.

Proljetni krajolik

Selo u zimskom krajoliku

Jesenski pejzaž