0

Katarina Henc

Henc, Katarina, hrvatska naivna slikarica (Sigetec kraj Koprivnice, 19. X. 1948). Završila Filozofski fakultet u Zagrebu 1977. Slikati je počela 1969. u duhu hlebinske slikarske škole. Toplim koloritom, kontrastima svjetla i sjene slika intimističke i melankolične žanr-prizore (Seoska kuhinja, 1982; Pralje, 2010) te seoske krajolike (Kasna jesen, 1989; Kukurjeci, 2009).

Žetva s konjem i kolima

Odmor na poljskom radu

Pastir

Majka s djetetom u žetvi

Farmer odmara