0

Krsto Hegedušić

(Petrinja 26.11.1901.- Zagteb 7.04.1975)

diplomirao na Akademiji u Zagrebu 1926 ( T.Krizman, V.Becić, J.Kljaković). 1926-28 usavršava se u Parizu.. 1929 je jedan  od osnivača Udruženja umjetnika «Zemlja». U Hlebinama 1930. počinje poučavati seljake slikarstvu pa se ondje tokom vremena razvila tzv. Hlebinska slikarska škola. Samostalno izlagao u Bruxellesu, Hagu, Groningenu, Stockholmu, Milanu, Bologni, Novom Sadu, Beogradu, Skoplju, Ljubljani, Zagrebu .......

Sa sela