0

Matko Trebotić

(Milna na Braču 13.01.1935.) diplomirao je arhitekturu 1961. Od 1965.-69. putuje po svijetu, ali uglavnom boravi u Njemačkoj, a od 1969. živi u Essenu i počinje živjeti isključivo od slikarstva. Samostalno izlagao širom svijeta.

 

Bez naziva

Krik

Razlivena kap

Među čempresima

Pejzaž