0

Mihovil Krušlin

(Ključ 4.09.1882 – Zagreb 5.06.1962) Završio Višu školu za umjetnost i obrt u Zagrebu 1911.g (M.Cl.Crnčić) Usavršavao se u Parizu i Italiji. Retrospektiva u Zagrebu 1982.

Motiv sa Sicilije

Kartaga