0

Milan Tolić

(Split 1899. - 1990.)
Slikarstvo je učio kod Emanuela Vidovića u Splitu, a nakon toga završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. U Splitu je radio kao likovni pedagog. Slikao je portrete, pejsaže, mrtve prirode, u duhu impresionizma. Izlagao je u gradovima diljem zemlje, a bavio se i scenografijom i karikaturom.

 

Komiža