0

Mirko Rački

Nakon Učiteljske škole u Zagrebu (1898.) pohađao je privatnu umjetničku školu Heinricha Strehblowa u Beču (1901.-1903.), potom Akademiju u Pragu kod V. Bukovca (1903.-1905.) i Beču kod W. Ungera (1906.). Živio je u Münchenu (1907.- 1914.). Poslije kraćeg boravka u Rimu (1914.) nastanio se u Ženevi (1915.-1920.). Od 1920. živio je u Zagrebu, a od 1980. u Splitu.
Najvažniji skup djela, po kojima je postao poznat, vezan je uz Danteovu Božansku komediju (tim se motivima bavio od početka pa gotovo do kraja svog radnog vijeka).
Neki su crteži zastupljeni u bibliofilskom izdanju "Božanske komedije" otisnute 1934. godine u nakladi Instituta grafičkih umjetnosti iz Bergama. Retrospektivna izložba mu je priređena u Zagrebu 1970.

 

Ribari