0

Miroslav Šutej

(Duga Resa 29.4.1936. – Zagreb 2005.) diplomirao je na Akademiji u Zagrebu 1961. (M Detoni). Majstorsku radionicu kod K. Hegedušića 1961.-63. Usavršavao se u Parizu 1964/65. Od 1978. profesor na Akademiji u Zagrebu. Samostalno izlagao na preko 150 izložbi širom svijeta.

 

Kompozicija 85

Bez naziva