0

Mladen Veža

(Brist 1916.)završio je Akademiju u Zagrebu 1937. (V.Becić). Samostalno je izlagao u Zagrebu, Beogradu, Sisku, Mariboru, Splitu, Bristu, Sarajevu, Osijeku, Bejrutu. Retrospektiva u Zagrebu 1980. i Splitu 1995. Donacija M. Veže otvorena za javnost u Zaostrogu 1989.

 

Motiv iz Brista

Maslina