0

Neno Mikulić

Rođen je 1964.g. u Splitu . Kemijsko-tehnološki fakultet završio je u Zagrebu 1987. godine.
Od 1986 godine bavi se novinskom karikaturom i stripom .
U prosincu 2002 . godine diplomirao je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Gorkog Žuvele . Samostalno izlagao u Splitu, Šibeniku, Zagrebu, Roseggu..
Živi i radi u Splitu.

Nudisti za večerom

Akt

Čovik koji sidi

Čovik i pas