0

Paulina Jazvić

Paulina Jazvić rođena je 21.02.1973. godine u Zagrebu, 2001. diplomirala na Likovnoj akademiji u Zagrebu – grafika – klasa prof. Šuteja. 1995. diplomirala je Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu gdje je danas zaposlena kao docent. Članica je HDLU. Osvojila je nekoliko nagrada te samostalno izlagala preko dvadeset puta.

150