0

Viktor Daldon

Viktor Daldon rođen je 1972. u Dubrovniku, gdje živi i radi. Osnovno i srednje obrazovanje (Elektrotehnika) završio je u gradu. 1995. godine upisuje odsjek za likovnu umjetnost Edukacijskog fakulteta u Rijeci. 1996. prebacio se na kolegij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je u klasi Eugena Kokota 2001. godine. Dobio je nagradu sveučilišnog rektora za slikarstvo za 2001. Član je HDLU-a i HZSU-a. Trenutno je potpredsjednik Udruženja likovnih umjetnika Dubrovnik.

Poet