0

Vjekoslav Parać

Parać, Vjekoslav, hrvatski slikar (Solin, 2. II. 1904 – Zagreb, 4. VIII. 1986). Završio Akademiju likovnih umjetnosti 1926. u Zagrebu (Lj. Babić), usavršavao se 1929–31. u Parizu (A. Lhote), učio fresko-slikarstvo na Akademiji u Rimu 1935. Bio je profesor na zagrebačkoj Akademiji (1950–72); član JAZU (danas HAZU) od 1973. Isprva je slikao pod utjecajem impresionista (Kavana La Coupole, 1931), potom je sigurnim crtežom, blagom stilizacijom i zagasitom skalom boja, većinom u ulju, radio mrtve prirode, dalmatinske krajolike i motive iz života dalmatinskih težaka. 

Mrtva priroda