0

Vojo Tatar

Vojo Tatar je rođen u Njegušima kod Cetinja.

Umjetničku školu završio je u Herceg Novom 1952. godine, a potom studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Osim slikarstva, bavio se i skulpturom.

Dobitnik je nekoliko nagrada među kojima je i Trinaestojulska nagrada 1979.

Ivangrad